Zarządzanie nieruchomościami - co oferujemy w ramach usługi?

Udostępnij

Bycie właścicielem nieruchomości wiąże się z poważnymi obowiązkami. Liczba spraw, o jakie trzeba zadbać, może przyprawić o zawrót głowy. A zaniedbania czy przeoczenia w tym zakresie mogą mieć poważne skutki – od niezadowolenia lokatorów, przez spadek wartości budynku aż do problemów prawnych włącznie. Dlatego tak ważne jest, by w zakresie zarządzania nieruchomością skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy są fachowcami w tej dziedzinie. Z punktu widzenia właściciela nieruchomości, dobry zarządca budynku to prawdziwy skarb i najlepsza inwestycja.

Firma NAWIGATOR Sodo & Sokół oferuje kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Wykonaniem tej usługi zajmuje się licencjonowany zarządca z dużym doświadczeniem w tej branży. Dzięki temu nie tylko będzie realizował postanowienia umowy, ale też podpowie, na jakie punkty należy zwrócić największa uwagę przy danym typie nieruchomości.

Oto usługi, jakie wchodzą w zakres zarządzania nieruchomością:
Zarządca reprezentuje właściciela budynku przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej
Zarządca reprezentuje właściciela pod względem prawnych w innych sytuacjach, które wynikają z umowy, może np. mieć pełnomocnictwo do podpisywania w jego imieniu umów
Zarządca negocjuje, opiniuje i podpisuje umowy na rzecz właściciela dotyczące np. eksploatacji technicznej budynku, prac remontowych i innych usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie zarządzanej nieruchomości. 
Zarządca przygotowuje i opiniuje akty prawne dotyczące funkcjonowania nieruchomości, takie jak regulamin parkingu, regulamin porządku domowego czy regulamin wspólnoty lokatorskiej
Zarządca zwołuje i przygotowuje zebranie sprawozdawcze Wspólnoty w wyznaczonym terminie.
Zarządca dokonuje w imieniu właściciela i z jego pełnomocnictwem płatności gotówkowych i za pośrednictwem wyznaczonego rachunku bankowego. W zakresie zarządzania finansowego opracowuje też plany rzeczowo finansowe związane z eksploatacją budynku, niezbędnymi naprawami czy innymi potrzebami. Wspiera też właściciela wskazując w swoich opracowaniach możliwe kierunki rozwoju i obszary, które mogą wymagać poprawy. Bazuje przy tym na swojej wiedzy i doświadczeniu w branży zarzadzania nieruchomości oraz na znajomości aktualnego stanu prawnego. 

Szczegółowy zakres obowiązków zarządcy nieruchomości reguluje indywidualnie negocjowana umowa – wszystkie zapisy dostosowane są do wymogów i oczekiwań właściciela, a także do charakteru nieruchomości.