Wykorzystanie funduszu remontowego

Udostępnij

Wiosna to doskonały czas na porządki, także we wspólnotach mieszkaniowych, które mogą sobie pozwolić na nieco więcej dzięki funduszowi remontowemu. Co to jednak tak naprawdę jest i jak można go wykorzystać? Co to jest fundusz remontowy?

Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przekazują środki na fundusz remontowy każdego miesiąca, na przykład razem z czynszem. To jak duża jest to suma pieniędzy zależy wyłącznie od tego co zadecydują mieszkańcy. Zazwyczaj wyznacza się jedną stawkę, którą mnoży się następnie przez ilość metrów kwadratowych mieszkania. To w jaki sposób będzie taki fundusz wykorzystany również ustalane jest przez samych mieszkańców. Czasem jest to z góry ustalony cel, a czasem składki gromadzone są na przyszłe potrzeby. Aby utworzyć fundusz remontowy oraz określić zasady jego istnienia mieszkańcy musza spisać specjalną uchwałę. Na co przeznaczyć fundusz remontowy?

Plan wykorzystania budżetu najlepiej tworzyć z kilkuletnim wyprzedzeniem, dzięki czemu środki zostaną wykorzystane w najbardziej przemyślany sposób. Jednym z celów na jaki wykorzysta się środki z funduszu remontowego mogą być szeroko pojęte wiosenne porządki. Może być to chociażby odświeżenie klatek schodowych w danym bloku czy modernizacja instalacji gazowych albo elektrycznych. Termomodernizacja Bardzo dobrym sposobem na wykorzystanie funduszu remontowego jest wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki temu można w znaczącym zakresie obniżyć straty energii cieplnej i tym samym obniżyć koszty ogrzewania w zimie. Co więcej, można się również starać o dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów działającego przy Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu nie wydamy wszystkich pieniędzy z naszego funduszu remontowego. Inne prace Oprócz tego co w samym budynku, warto także wykorzystać fundusz remontowy do zatroszczenia się o tereny zielone czy remont dróg i chodników na osiedlu. Jeśli jest taka potrzeba można również odmalować ławki czy kosze na śmieci. W przypadku gdy termomodernizacja nie jest wymaga można zastanowić się nad odświeżeniem elewacji, które znacznie poprawi wygląd budynku.