Rewolucja telekomunikacyjna - co musisz wiedzieć?

Udostępnij

W związku z rozwojem technologii i nowoczesnych rozwiązań coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy to budynek jest wyposażone we własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Dzięki temu każdy operator może za jej pośrednictwem świadczyć swoje usługi.

Europejska rewolucja

Założeniem programu Europa 2020 jest dostęp do szybkiego Internetu wszystkich mieszkańców Europy. Internet ten powinien mieć prędkość minimum 30 Mb/s, a co najmniej 50% gospodarstw – do Internetu nawet o prędkości wyższej niż 100 Mb/s.

Instalacje telekomunikacyjne muszą przy tym zapewnić bezpieczeństwo, oszczędność, praktyczność oraz wygodę użytkowników.

Szybki Internet

W dzisiejszych czasach wszystko można sprawdzić, czy załatwić przy pomocy Internetu: zarejestrować się do lekarza, zapłacić rachunki, pracować, sterować energią,

czy monitoringiem, uczyć się za pomocą portali naukowych, przesyłać dane, przeprowadzać konferencje, itp. Przy wykonywaniu takich czynności niezbędny jest szybki Internet.

Przy użytkowaniu Internetu najbardziej liczy się wydajność i jego prędkość, a także dostępność. Zbyt wolne jego tempo w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z dostępu do sieci.

Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna

Kanalizacja telekomunikacyjna i miejsca dla urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury w trakcie eksploatacji budynku bez konieczności naruszania jego konstrukcji.

Punkty styku

Punkty styku znajdujące się w budynkach znajdują się w osobnych, specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach w szafkach teletechnicznych. Dzięki temu instalacja budynkowa jest połączona z siecią publiczną telekomunikacyjną. W budynkach wielorodzinnych natomiast punkty te są umieszczane w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych blisko drzwi wejściowych do każdego z lokali.

Renowacja istniejących instalacji

Stare i niezbyt nowoczesne instalacje musza być unowocześnione lub wymienione. Najczęściej to dostawcy usług doprowadzają nowe przyłącza, jednak mogą to zrobić tylko

i wyłącznie pod własne potrzeby. Nie przyczynia się to niestety do unowocześnienia budynków i instalacji. Instalacje te bowiem mają służyć dostawcom usług, ale również wspólnym celom mieszkańców i zarządców nieruchomości.

Właściwie zaprojektowana instalacja telekomunikacyjna jest w stanie zaspokoić większość, jak nie wszystkie potrzeby budynku oraz mieszkańców w zakresie szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych.