Rękojmia za wady nieruchomości a prawo do odszkodowania

Udostępnij

Inwestycja w nieruchomości to obecnie jedna z najpopularniejszych form lokowania kapitału. Dzieje się tak głównie ze względu na rosnącą inflację i niskie stopy procentowe, które zniechęcają nas do trzymania pieniędzy w bankach. Boom na mieszkania ma także związek z tym że w ciągu ostatnich lat zmieniła się struktura społeczna w naszym kraju. Odchodzimy od wielopokoleniowych domów, na rzecz mniejszych, ale własnych mieszkań - w myśl zasady “ciasne, ale własne”.

Co jednak w przypadku, gdy zainwestowaliśmy środki w budynek pełen wad fizycznych lub prawnych? Czy możemy skorzystać z prawa rękojmi? Czy deweloper jest na wówczas winny odszkodowanie?

Prawo rękojmi - kiedy możemy z niego skorzystać?

Rękojmia stanowi ustawową formę odpowiedzialności dewelopera za wady nieruchomości. Zobowiązuje ona sprzedawcę do naprawy wszelkich wadliwych elementów w budynku - zarówno w samym mieszkaniu, jak i w częściach wspólnych. Rękojmia jest niezależna od zapisów umowy i możemy z niej skorzystać np. w sytuacji, w której nieruchomość nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Kupujący w pierwszej kolejności musi zgłosić deweloperowi swoje roszczenia. Możemy wówczas zarządzać usunięcia wady, wymiany przedmiotu umowy lub też negocjować niższą cenę zakupu nieruchomości.

Rękojmia a odszkodowanie

Jeśli zdecydujemy skorzystać z prawa rękojmi, nie znaczy to, że nie możemy się dodatkowo domagać od dewelopera odszkodowania. Co ważne, możemy tego dochodzić przy równoczesnym żądaniu usunięcia wady. Zgodnie z artykułem 471 kodeksu cywilnego, nabywca starający się o odszkodowanie musi udowodnić wysokość szkodę i przyczynę jej powstania, a także wskazać adekwatny związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem wady a powstaniem szkody.

Podczas gdy roszczenia z rękojmi wygasają po 5 latach, roszczenia odszkodowawcze przedawniają się dopiero po sześciu latach od powstania szkody i ustalenia jej sprawcy. Nie należy jednak z góry zakładać wygrania sprawy - o tym, czy lub ile odszkodowania nam się finalnie należy, decyduje sąd. W toku sprawy możliwe, że powoła się on na opinię biegłego sądowego.

Rękojmia a odszkodowanie

Deweloperzy w celu zachęcenia do kupna nieruchomości, coraz częściej udzielają gwarancji na mieszkanie na dowolny okres. Wówczas sprzedawca zobowiązuje się do naprawy usterek wskazanych w umowie na swój koszt. Zazwyczaj okres ten jest krótszy niż 5 lat, a sama gwarancja zawiera znacznie węższy wachlarz możliwych usterek. Jeśli zatem mamy gwarancję na mieszkanie, a powstała wada znajduje się w jej warunkach - możemy z niej skorzystać. Jeśli jej nie ma, a z tytuł wady przysługują nam roszczenia z tytułu rękojmi - wówczas możemy domagać się jej naprawy pod groźbą pozwu sądowego.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jak postępować z deweloperem w sytuacji oddania do użytku budynku pełnego wad fizycznych lub prawnych, najlepiej skontaktować się z kancelarią adwokacką, specjalizującą się w tego typu sprawach. Dobry prawnik pomoże nam przejść przez wszystkie procedury, a dzięki jego doświadczeniu unikniemy wszelkich błędów.

Za merytoryczną konsultację odpowiadają specjaliści z Kkpr.pl