Przegląd obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości

Udostępnij

Właściciele domów zazwyczaj mają świadomość tego, że mogą korzystać z przywilejów mających swoje źródło w prawie własności, nie powinni jednak zapominać o tym, że ciąży na nich również szereg obowiązków definiowanych przez przepisy cywilno-prawne. Gdy się ich nie przestrzega, nietrudno o konflikt, ten zaś jest niebezpieczny również dlatego, że często wiąże się z odpowiedzialnością tak cywilną, jak i karną.

Próbując wskazać te obowiązki, do których powinno się podchodzić szczególnie poważnie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że każdy właściciel obiektu budowlanego musi starać się, aby był on utrzymany w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Nie można jednak zapominać i o tym, że sam obiekt musi być wykorzystywany tak, jak definiuje to jego przeznaczenie, nie bez znaczenia jest zaś i to, że należy uwzględniać w tym kontekście wymagania ochrony środowisk ważne nie tylko w przypadku obiektów przemysłowych, ale także w odniesieniu do wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Każdy obiekt budowlany powinien mieć dbającego o niego zarządcę, ten ostatni może być przy tym zarówno osobą fizyczną, jak i prawną. Tu podstawą współpracy jest odpowiednia umowa, a świadczenie usług obejmuje nie tylko administrowanie obiektem, ale również utrzymanie go w należytym stanie. Niezbędne jest systematyczne kontrolowanie stanu technicznego budynku, co często przynosi najlepsze elementy wtedy, gdy przynajmniej cześć prac jest zlecana specjalistom. Ci ostatni wykonują określone kontrole oceniając, w jakim stanie technicznym znajduje się budynek, Kontrola taka dotyczy różnych elementów wyposażenia i odbywa się w różnych okresach czasu, Przynajmniej raz w roku kontrolowana powinna być instalacja gazowa, a co najmniej 4 razy w roku wskazane jest czyszczenie przewodów odpowiedzialnych za odprowadzanie dymu. Kontrolować należy także instalację, która ma za zadanie wspieranie ochrony środowiska, nie wolno więc zapominać ani o tej, która redukuje emisję spalin, ani o tej, która pozwala na oczyszczanie ścieków. Nie można zapominać również o tych elementach budynku, urządzeń oraz budowli, które są w szczególny sposób narażone na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz o testowaniu, jaki jest stan tak sprawności technicznej, jak i wartości użytkowej obiektu rozumianego jako całość.

Krytycznej analizie poddaje się też estetykę obiektu oraz tego, co znajduje się w jego otoczeniu, a także instalację elektryczną i odgromową zwłaszcza wtedy, gdy chce się ustalić, czy mamy do czynienia ze sprawnymi połączeniami, zabezpieczeniami, osprzętem oraz tymi środkami, które chronią od porażeń. Jeśli mamy do czynienia z budynkami, których wielkość przekracza 2000 metrów kwadratowych, osoba dokonująca kontroli ma też obowiązek pisemnego powiadomienia własnego organu o tym, że kontrola taka została przeprowadzona. Dokonać nie może jej zresztą osoba przypadkowa, wymogiem są bowiem odpowiednie uprawnienia budowlane.