Prace porządkowe terenów zewnętrznych - co obejmują?

Udostępnij

Miejsce, w którym żyjemy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i to, jak oceniamy jakość naszego życia. Ludzie mieszkający w zadbanym, czystym i estetycznym otoczeniu czują się znacznie lepiej. Dlatego wybierając mieszkanie, wiele osób zwraca uwagę nie tylko na parametry samego lokalu, ale też na to, jak wygląda budynek i jego otoczenie. Z punktu widzenia właściciela nieruchomości j jest więc szalenie istotne, aby otoczenie budynku było utrzymane w należytym porządku. Dlatego warto jest powierzyć to zadanie prawdziwym fachowcom.

Firma NAWIGATOR Sodo & Sokół mająca swój oddział w warszawie ma blisko 20 lat doświadczenia w kompleksowym wspieraniu właścicieli nieruchomości w administrowaniu budynkami, a także w dbałości o porządek zarówno wewnątrz, jak i poza nieruchomością. Co ważne, firma zatrudnia do wszelkich prac porządkowych wyłącznie solidnych i doświadczonych pracowników o wysokiej kulturze osobistej. Są to też w miarę możliwości stałe osoby wyznaczone do obsługi danych obiektów, przez co mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, widząc, że nie dochodzi do sytuacji, gdy po terenie kręcą się wciąż nowe osoby. Ciągłość obsługi gwarantuje też wysoką jakość świadczonych usług, bo pracownicy znają dobrze obiekt, który mają pod opieką.

W zakres prac porządkowych terenów zewnętrznych wchodzą:

Regularne zamiatanie chodników, placów i parkingów wchodzących w skład zarządzanej nieruchomości
Grabienie liści (czynność wykonywana sezonowo, w zależności od potrzeby)
Sprzątanie śmieci wokół budynku, dbałość o porządek w otoczeniu kontenerów na odpadki
Oczyszczanie opasek wokół budynków oraz chodników z chwastów i traw
Dbanie o czystość w altankach śmietnikowych oraz wokół kontenerów na odpadki, regularne zamiatanie tej części terenu i sprzątanie śmieci, jeśli znajdują się poza pojemnikami
W sezonie zimowym – odśnieżanie chodników i ciągów komunikacyjnych i posypywanie ich piaskiem, a także usuwanie lodu i błota z chodników i kratek ściekowych

Wszystkie prace porządkowe wykonywane są z taką częstotliwością, by zapewnić czystość i porządek na obsługiwanym terenie. Szczegółowy zakres i harmonogram prac ustalany jest w umowie – jest ona każdorazowo dostosowywana zarówno do wymagań klienta, jak i do specyfiki danej nieruchomości. Firma NAWIGATOR Sodo & Sokół po zapoznaniu się z terenem przedstawi sugerowany zakres usług. W razie potrzeby jest też możliwość skorzystania z usługi pielęgnacji zieleni otaczającej nieruchomość. NAWIGATOR Sodo & Sokół zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy fachowo zajmą się roślinnością.