Obsługa administracyjna nieruchomości - obsługa techniczna

Udostępnij

Dobry zarządca nieruchomości to dla właściciela budynku prawdziwy skarb. To od niego zależy, czy codzienne funkcjonowanie budynku przebiega prawidłowo, a lokatorzy mogą cieszyć się komfortem mieszkania w zadbanym miejscu. Dlatego warto powierzyć to zadanie licencjonowanemu zarządcy nieruchomości z firmy NAWIGATOR Sodo & Sokół, której oddział mieści się w Warszawie. 

Firma zapewnia między innymi kompleksową obsługę administracyjna nieruchomości mieszkalnych. W tym wymagającą dużej wiedzy, znajomości prawa i ogromnej skrupulatności obsługę techniczną. Co wchodzi w skład tej usługi?

Zarządca zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowuje przez wymagany czas dokumentację techniczną budynku. Zajmuje się też jej udostępnianiem odpowiednim organom. To bardzo istotne, bo nieprawidłowości w tym zakresie mogą powodować poważne konsekwencje prawne. Co ważne, dotyczą one obecnego właściciela budynku, nawet, jeśli do zniszczenia lub zagubienia dokumentacji doszło, gdy właścicielem był ktoś inny. Doświadczony zarządca wie, jakie dokumenty powinny znajdować się na stanie i na bieżąco uzupełnia dokumentację, dołączając np. certyfikaty nowo instalowanych urządzeń, zaświadczenia o przeglądach.

Zarządca zajmuje się przechowywaniem oraz prowadzeniem książki obiektu budowlanego, umieszczając w niej m.in. informacje o remontach, przebudowach i prowadzonych w budynku pracach, a także obowiązkowych kontrolach stanu technicznego budynku. 
Zarządca zajmuje się kontrolowaniem funkcjonowania budynku i znajdujących się w nim urządzeń technicznych. Do jego obowiązków należy też wyszukiwanie firm i podwykonawców, którzy dokonają odpowiednich przeglądów i napraw. Zajmuje się też przygotowaniem stosownych umów na wykonanie prac.

Zarządca odpowiada za kontrole bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Dba o terminowe wykonywanie obowiązujących przeglądów, a także wyszukuje firmy i specjalistów niezbędnych do usunięcia ewentualnych usterek. Czuwa także nad kwestiami formalnymi związanymi z naprawami, w tym umowami z podwykonawcami, a także certyfikacją i dokumentacją przeprowadzonych robót.

Zarządca czuwa też nad tym, by w razie jakiejkolwiek awarii w budynku zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo. Do jego zadań należy tez jak najszybsze uruchomienie procedur mających na celu usunięcie awarii.

Zarządca zajmuje się też bieżącą obsługa techniczną nieruchomości. Do jego zadań należy kontrola umów zawartych w tym zakresie z podwykonawcami, a także czuwanie nad realizacją harmonogramu prac.