Obsługa administracyjna nieruchomości - obsługa finansowa

Udostępnij

Prowadzenie spraw finansowych wspólnoty mieszkaniowej i dbanie o rozliczenia związane z budynkiem to poważne wyzwanie. Wymaga nie tylko dużej skrupulatności, ale też znajomości przepisów. Dlatego dbanie o finanse budynku warto powierzyć doświadczonemu zarządcy nieruchomości posiadającemu odpowiednią licencję. Takich fachowców zatrudnia firma NAWIGATOR Sodo & Sokół z oddziałem w Warszawie. Firma oferuje kompleksową obsługę administracyjna nieruchomości, w tym także obsługę finansową. Oto, co wchodzi w skład tej usługi.

Zarządca nieruchomości zajmuje się dokonywaniem bieżących rozliczeń lokali mieszkalnych. Warto podkreślić, że dla usprawnienia obsługi finansowej zarządzanych nieruchomości, firma wdrożyła system płatności masowych. Dzięki temu każdy właściciel lokalu otrzymuje swoje indywidualne konto, na które uiszcza należności. Umożliwia to błyskawiczne księgowanie wszystkich wpłat, a środki finansowe od razu trafiają na konto wspólnoty. 

Zarządca prowadzi ewidencję księgową przychodów oraz kosztów nieruchomości. Zajmuje się też ewidencjonowaniem wpłacanych zaliczek, a także późniejszym rozliczaniem wpłat z faktycznym zużyciem.

Zarządca pobiera opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości, do jego obowiązków należy też windykacja zaległych należności.

Zarządca zajmuje się też rozliczeniami z dostawcami usług (np. agencja ochrony, dostawca internetu), kontroluje wystawiane przez nich rachunki i faktury i dokonuje wymaganych płatności w imieniu właściciela budynku.

Zarządca zajmuje się rozliczeniami podatków oraz innych płatności publiczno – prawnych, jeśli występują w danej nieruchomości. Przygotowuje tez dokumentację niezbędną do dokonania tych rozliczeń.

Zarządca zajmuje się też sprawozdawczością finansową w tym wynikająca z obowiązków podatkowych. Do jego obowiązków należy też czuwanie nad zmieniającymi się przepisami, by wszystkie rozliczenia były z nimi zgodne.

Jeśli wspólnota mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarcza, zarządca nieruchomości zajmuje się uzyskaniem numeru NIP i REGON, dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, zajmuje się też rozliczaniem podatków VAT i CIT

Zarządca odpowiada tez za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego i przekazanie go właścicielom lokali mieszkalnych w zarządzanym budynku.

Zarządca sporządza też sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taka funkcjonuje w zarządzanej przez niego nieruchomości. Do jego obowiązków należy tez przygotowanie informacji finansowych na zebranie sprawozdawcze wspólnoty oraz zwołanie tego zebrania.