Obsługa administracyjna nieruchomości - eksploatacyjna

Udostępnij

Administrowanie nieruchomością to ogrom pracy, który często pozostaje dla lokatorów niewidoczny, jeśli tylko administrator działa sprawnie. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie lokatorzy zauważa od razu, bo w wyraźny sposób obniży się komfort ich życia w budynku. Z punktu widzenia lokatorów szczególnie ważna jest obsługa administracyjna nieruchomości, w tym obsługa eksploatacyjna, bo to ona najmocniej wpływa na codzienne funkcjonowanie: od niej zależy, czy urządzenia w budynku są sprawne, a wszelkie usługi świadczone przez zewnętrzne podmioty wykonywane są na odpowiednim poziomie.

Dlatego ważne jest, aby powierzyć to zadanie osobie odpowiedzialnej i kompetentnej. 

Firma NAWIGATOR Sodo & Sokół z oddziałem w Warszawie zatrudnia wyłącznie licencjonowanych zarządców nieruchomości, których charakteryzuje dobra znajomość tej branży, doświadczenie oraz wysoka kultura osobista. Zajmując się obsługą eksploatacyjną budynku mieszkalnego, podejmują się oni między innymi następujących zadań.

Zarządca nieruchomości, rozpoczynając pracę, sporządza protokoły zdawczo – odbiorcze objęcia obowiązków administratora oraz dokumentacji technicznej, finansowej i eksploatacyjnej od poprzedniego administratora lub właściciela nieruchomości, jeśli to on dysponował nimi wcześniej. To bardzo istotny punkt, ponieważ ewentualne braki i nieścisłości w dokumentacji obciążają obecnego administratora, bez względu na to, kiedy powstały. Dlatego tak ważne jest ich odnotowanie oraz jak najszybsze uzupełnienie braków, o ile występują. Z uwagi na to należy zarezerwować nieco czasu na realizację przejęcia obowiązków – nie jest to jedynie czysta formalność.

Zarządca prowadzi i aktualizuje ewidencję lokali, w tym ich właścicieli lub najemców, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania nieruchomości oraz wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Zarządca odpowiada za prawidłową i nieprzerwaną obsługę eksploatacyjną nieruchomości. Do jego zadań należy wyszukiwanie podwykonawców i podmiotów świadczących usługi, negocjowanie umów oraz kontrola nad ich prawidłowym wykonywaniem. Dotyczy to np. usług porządkowych, usług agencji ochrony czy umowy z odbiorca odpadów. Do zadań zarządcy należy egzekwowanie prawidłowej jakości wykonywanych usług, a w razie trudności w tym zakresie – znalezienie innego usługodawcy. 

Zarządca odpowiada także za udzielanie wszystkim lokatorom (najemcom oraz właścicielom lokali) informacji o obsłudze administracyjnej nieruchomości. Odbywa się to w godzinach pracy biura, które powinny być ogłoszone w taki sposób, by lokatorzy mogli się z nimi zapoznać.

Zarządca prowadzi i przechowuje dokumentację eksploatacyjną budynku w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawne.