Obowiązkowe ubezpieczenia, czyli spokojny sen zarządcy

Udostępnij

Na naszym rynku jest kilka tysięcy zarządców oferujących szeroki wachlarz usług i cen. Prawie wszystko ich wyróżnia, ale jest jedna rzecz, która ich łączy, to zawieranie obowiązkowych ubezpieczeń OC dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu.

  Na naszym rynku znajdziemy multum ofert ubezpieczeń dla zarządców nieruchomościami. Niewielka ilość takich ubezpieczeń jest narzucona przepisowo, ale są też takie, które wynikają z dodatkowych potrzeb m. in zabezpieczenia się przed nieszczęściami losu.

  Każdy zarządca przed rozpoczęciem wykonywania swojej profesji powinien rozważyć, które ubezpieczenie jest mu niezbędne do spokojnego wykonywania swoich czynności.

  Ubezpieczenia dla zarządców dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to ubezpieczenia obowiązkowe, a druga ubezpieczenia dobrowolne.

  Obowiązek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego jest zapisany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r, w rozporządzeniu Ministra Finansów sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Wszystkie te ustawy i rozporządzenia regulują kwestie zawierania obowiązkowych ubezpieczeń.

  Bardzo często jest też tak, że zarządca zatrudnia osobę bez licencji, która wykonuje obowiązki jego obowiązki. Należy pamiętać, iż zarządca bierze na siebie odpowiedzialność za tę osobę.

  Bardzo ciekawą kwestią jest fakt, iż na administratorzy nie muszą zawierać ubezpieczeń OC z racji wykonywania przez siebie zawodu.

  Wysokość składek ubezpieczeń obowiązkowych ustalają indywidualnie zakłady ubezpieczeń. Składka dla zarządcy jest uzależniona od kilku czynników m. in ważny jest kurs euro, im wyższy kurs euro, tym zarządca płaci więcej za ubezpieczenie obowiązkowe, wysokość taryfy stosowanej w wybranych zakładach ubezpieczeniowych oraz bardzo często o wysokości składki decyduje liczba zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Wszelkie warunki umowy z ubezpieczalnią są więc ustalane indywidualnie.

  Wysokość podstawowych składek rocznych jest jest także uzależniona od wysokości dochodów zarządcy osiągniętego w roku poprzedzającym zawarcie umowy.

  Warto w tym artykule także wspomnieć, iż zawód facility managera nie jest regulowany prawnie, co zwalnia go z obowiązkowego zawarcia ubezpieczenia OC. W praktyce jednak facility managerowie wolą dla bezpieczeństwa zawrzeć jakieś ubezpieczenie. Ryzyko związane z wykonywaniem, tego zawodu jest ogromne, a skutki wypadków mogą być dla nich bardzo dotkliwe.

  Ubezpieczenia dobrowolne dzielimy na dwie kategorie. Pierwsze to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Zazwyczaj ubezpieczalnie wykorzystują ten rodzaj ubezpieczenia, aby dopełnić różnicę między sumą gwarancyjną wymaganą lub wnioskowaną przez ubezpieczającego a sumą gwarancyjną minimalną wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów.

  Drugim rodzajem ubezpieczeń dobrowolnych są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia. Tego rodzaju ubezpieczenie towarzystwa ubezpieczeniowe, także mają w swojej ofercie po to, aby zarządca mógł się ubezpieczyć od kosztów spowodowanych wyrządzeniem szkody osobowej lub rzeczowej osobie trzeciej czynem niedozwolonym.

  Na rynku funkcjonuje jeszcze wiele innych rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych m. in ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk utraty i uszkodzenia, ubezpieczenie utraty zysku, czy ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem oraz rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu.

  Każdy zarządca przed wyborem dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego musi zwrócić uwagę przede wszystkim na udziały własne w szkodach oraz samo doświadczenie danego zakładu ubezpieczeń w obsłudze i realizacji konkretnych rodzajów umów.