Niezapłacony rachunek a odcięcie mediów

Udostępnij

Szybkie tempo życia sprawia, że czasem zdarza się nam zapomnieć o jakimś rachunku i pozostaje on niezapłacony przez jakiś czas. Czy jednak wspólnota mieszkaniowa może z tego powodu odciąć nam dostęp do mediów? Co się dzieje najpierw?

Najczęściej stosowanym sposobem dochodzenia należnych pieniędzy przez wspólnotę lub zarządcę budynku jest wezwanie lokatora do zapłaty zaległych składek czy należności za media. Jeśli to nie poskutkuje zaczyna się postępowanie upominawcze. Takie postępowanie reguluje kodeks cywilny i ma przynieść wierzycielowi tytuł egzekucyjny. Jest to doskonały sposób w przypadku gdy osoba zadłużona nie ma zastrzeżeń do długu. Rozpoznanie takiego typu pozwu w sądzie okręgowym bądź rejonowym przeprowadzane jest bez osoby pozwanej. Kiedy wspólnota lub zarządca otrzymają już nakaz zapłaty czy wyrok sądu w tej sprawie, zwracają się o nadanie im klauzuli wykonalności.

Oczywiście w tym momencie wciąż nie mogą oni jednak odciąć dłużnika od mediów. W kolejnym etapie pojawia się już komornik, który korzysta z majątku dłużnika. Jeśli nie jest to możliwe wspólnota może powołać się na ustawę o własności lokali. Dzięki jej zapisom lokal mieszkańca, który działa na szkodę całej wspólnoty może zostać sprzedany w drodze licytacji. Czego wspólnocie nie wolno w stosunku do dłużników? W ustawach, które wspólnoty często wykorzystują w tworzeniu regulaminów, jest jasno napisane, iż prawo do odcięcia mediów mają tylko te firmy, które je dostarczają. Kiedy zatem członkowie wspólnoty zadecydują o docięciu konkretnego lokatora od mediów, łamią prawo. Zresztą również firmy dostarczające media, zgodnie z ustawą, mogą je odciąć wyłącznie gdy spełnią kilka warunków. Dostawca musi zawiadomić danego klienta o planowanym odcięci minimum 20 dni wcześniej, ale także musi mu zapewnić inny dostęp do korzystania na przykład z wody pitnej.

Podobnie zresztą jest z energią cieplną, której tak naprawdę w większości przypadków nie można odciąć wyłącznie w jednym mieszkaniu. Jest to także nieopłacalne bo jedno wychłodzone mieszkanie pochłania ciepło w tych, które znajdują się obok, powodując straty ciepła. Jeszcze trudniejsza sytuacja powstaje kiedy dany lokator zawarł indywidualne umowy z konkretnymi dostawcami mediów. W takim wypadku wspólnota tym bardziej nie ma prawa do odcięcia mediów, w związku z długami lokatora.