Facility manager – człowiek orkiestra

Udostępnij

Coraz więcej osób wiąże swoją przyszłość z zarządzaniem nieruchomościami. Czym jest ta branża? Otóż, zarządzanie nieruchomościami, to przede wszystkim zarządzanie obiektami, udogodnieniami znajdującymi się w nim oraz całym wyposażeniem.

  Aby móc podjąć pracę w tej branży, trzeba zdobyć licencję facility managera.

  Zdobycie licencji jest wbrew pozorom bardzo trudne, ponieważ trzeba spełnić kilka wymogów m. in nie można być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, posiadać wyższe wykształcenie oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Bardzo ważna jest również praktyka w zdobywaniu licencji.

  Zawód facility managera jest tak pożądany, że bardzo często posiadanie licencji nie wystarcza, aby móc działać w tym zawodzie. Wszystko przez przesyt na rynku. Dzisiaj nowo powstałe firmy oferujące usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami mają spore trudności w zdobywaniu klientów, ponieważ przegrywają z starymi i sprawdzonymi przedsiębiorstwami.

  Sporym problemem dla nowo upieczonego facility managera jest wykształcenie w sobie cech, które są bardzo pożądane wśród potencjalnych klientów, a nawet pracodawców. Jedną z takich cech jest łatwość w odnalezieniu się w skomplikowanej przestrzeni organizacyjnej. Bardzo ważna jest także umiejętność komunikacji. Jak wiemy zawód facility managera, to przede wszystkim zawód opierający się na ciągłym kontakcie z ludźmi. Mile są widziane takie cechy, jak: komunikatywność, pewność siebie oraz opanowanie.

  Facility manager powinien także mieć cechę zjednywania sobie ludzi i zarządzania nimi. W tej pracy liczy się często szybkie tworzenie i zarządzanie zespołami.

  Ostatnią bardzo pożądana cechą jest kreatywność, która co prawda nie odgrywa aż tak ważnej roli w zawodzie, jak np. cechy komunikatywne, przywódcze, czy ułatwiające odnalezienie się w skomplikowanych sytuacjach organizacyjnych, ale pomaga w rozmowie z ludźmi, planowaniu pracy, czy w podziale obowiązków wśród pracowników wchodzących w skład zespołu.

  Niesamowicie ważne są w zawodzie facility managera praktyczne umiejętności z zakresu informatyki. Jak wiemy zarządzanie we współczesnym świecie opera się przede wszystkim na internecie, który coraz bardziej usprawnia pracę zarządców, czy administratorów budynków.

Na polskim rynku powstaje coraz więcej nowoczesnych nieruchomości z funkcjami biurowo-usługowymi, które wymagają od facility managera bardzo sprawnej, szybkiej i nowoczesnej koordynacji wielu procesów zarządczych dotyczących danej nieruchomości. W tego typu nieruchomościach bardzo często znajdują się siedziby średnich przedsiębiorstw i od zarządców wymaga się nagłych reakcji np. w przypadkach niespodziewanych awarii. Facility manager podczas wystąpienia jakiejś awarii musi w stosunkowo szybkim czasie sprowadzić firmę konserwacyjną, czy remontową i w taki sposób zorganizować naprawę, aby nie utrudniała pracy ludzi pracujących w danej nieruchomości oraz nie przeszkadzała klientom w poruszaniu się po obiekcie. Ten pojedynczy przykład świetnie pokazuje, że cechy wyżej wymienione są jak najbardziej potrzebne, aby sprawnie i skutecznie wykonywać czynności w zawodzie facility managera.

  W zawodzie facility managera bardzo dużą rolę odgrywa również etyka. Niesamowicie ważne jest, aby facility manager nie zapomniał, że w danej nieruchomości pełni tylko rolę pomocniczą i że dany obiekt nie jest jego prywatna własnością. Facility managerowie muszą także pamiętać, że spoczywa na nich niesamowicie ważna rola. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo budynku, za planowanie i wykonywanie remontów, za organizację ludzi i nadzorowanie ich pracy oraz muszą pamiętać o szacunku dla drugiego człowieka. W tym zawodzie naprawdę liczą się umiejętności komunikatywne.

  W praktyce nie każdy facility manager posiada te wszystkie cechy i umiejętności, co utrudnia wykonywanie im należycie swojej pracy. Wykonywanie, tego zawodu wymaga posiadania określonych cech charakteru, kwalifikacji, umiejętności, praktyki zawodowej oraz odporności na stres.