Budowa garażu dla wspólnoty

Udostępnij

Dzisiaj prawie każdy posiada samochód, który musi gdzieś zaparkować. W przypadku mieszkańców bloku sprawa może być dość trudna, jeśli w projekcie osiedla nie znalazło się miejsce na garaż wspólnotowy. Czy w takiej sytuacji można jeszcze coś zrobić?

Aranżacja terenu wspólnoty

Sprawa jest prostsza jeśli wspólnota jest także właścicielem gruntów, które otaczają bloki. Wówczas można ruszyć z procesem budowy garażu, zaczynając rzecz jasna od zdobycia pozwolenia na budowę, które wydaje starosta po złożeniu właściwego wniosku z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Jeśli teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania również trzeba wystąpić o warunki zabudowy i dołączyć dokument do wniosku.

Sytuacja prawna garażu we wspólnocie

Według prawa garaż jest samodzielnym lokalem i ma osobną księgę wieczystą. O tym w jaki sposób można korzystać z takiego garażu i znajdujących się w nim pomieszczeń, decydują członkowie wspólnoty w umowie. Reguluje się w niej również takie kwestie jak możliwość wynajmu pomieszczeń osobom spoza wspólnoty czy stworzenia sobie warsztatu. Nie postawimy blaszaka Niestety budując garaż wspólnotowy nie możemy postawić tak zwanego blaszaka. To w jaki sposób powinien on zostać wybudowany i połączony z podłożem informuje nas między innymi prawo budowlane. Spełnienie wszystkich wymaganych warunków potwierdza starosta w swoim zaświadczeniu.

Nie tylko do parkowania

Decydując się na wybudowanie garażu wspólnotowego warto nieco rozszerzyć jego przeznaczenie. Budowane obecnie garaże mają bowiem służyć nie tylko do parkowania samochodu, ale także na przykład do przechowywania narzędzi czy sprzętu sportowego. Często takie dodatkowe pomieszczenia mogą się także przydać zarządcom budynku, którzy będą tam przechowywali maszyny potrzebne na przykład do dbania o tereny zielone wokół naszego bloku.