Bieżace rozliczenia nieruchomości czyli obsługa finansowa nieruchomości - polecane firmy w Warszawie

Udostępnij

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z duża odpowiedzialnością finansową. Dlatego ważne jest, by finanse nieruchomości powierzyć kompetentnej i odpowiedzialnej osobie. Ponieważ wiąże się to z wieloma operacjami finansowymi i koniecznością pilnowania licznych dokumentów, właściciele nieruchomości chętnie korzystają ze wsparcia profesjonalnych firm. W Warszawie konkurencja jest spora, spośród firm obecnych na rynku na szczególną uwagę zasługują następujące podmioty, oferujące administrowanie nieruchomościami oraz bieżące rozliczenia finansowe.

Firma Larix zarządzanie nieruchomościami proponuje kompleksową ofertę obsługi nieruchomości prowadzonej przez licencjonowanych zarządców i księgowych, a także inżynierów budowlanych. W gronie pracowników znajduje się też wykwalifikowany zespół techników i konserwatorów. Firma proponuje pełną obsługę finansową nieruchomości prowadzoną zarówno na rzecz jej właściciela spółdzielni mieszkaniowej, jak i wspólnoty lokatorskiej. W zakres tej usługi wchodzi m.in. prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, także pobieranie i windykacja z upoważnienia Zarządu Wspólnoty należnych od właścicieli lokali wpłat. Pracownicy firmy przygotowują też budżet roczny nieruchomości, a także służą doradztwem finansowym.

Firma NAWIGATOR Sodo & Sokół z oddziałem w Warszawie zajmuje się pełną administracją i zarządzaniem nieruchomościami, za co odpowiadają licencjonowani zarządcy. W ofercie znajduje się także kompleksowa obsługa finansowa. Obejmuje ona między innymi bieżące rozliczanie należności i opłat, w tym zaliczek i pobieranie ich w imieniu właściciela nieruchomości od lokatorów i najemców oraz prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości. Zarządca nieruchomości zajmuje się też kontrolowaniem faktur i rachunków otrzymywanych od usługodawców, a także opłaca je w imieniu właściciela i z jego upoważnienia. W razie potrzeby do obowiązków zarządcy należy też przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych.

K. O. N. PROFES S.C to warszawska firma zajmująca się zarzadzaniem nieruchomościami. Oferuje kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych. W ramach tej usługi zarządca dokonuje bieżących rozliczeń, w tym także pobiera zaliczki, a następnie rozlicza je z uwzględnieniem faktycznego zużycia. W pakiecie świadczonym przez firmę jest też windykacja należności od lokatorów. Zarządca zajmuje się też kontrolowaniem faktur od usługodawców, a także ich opłacaniem. Dba również o naliczanie i opłacanie podatków oraz innych opłat publiczno – prawnych, jeśli są one wymagane dla danej nieruchomości.